AKTUELT

istock-545585946
Det miljøvennlige middagsvalget
Produksjon av oppdrettslaks fører til mindre CO2-utslipp sammenlignet med annet kjøtt. Det er bare én av mange grunner til å spise laks oftere.
— Nå er det ikke bare smaken og matgleden som taler for å spise fisk, folk bør også gjøre det ut fra miljøbevissthet. Ett kilo laksefilet står for bare halvparten så mye CO2 som for eksempel kjøtt fra svineproduksjon. Produksjon av storfe innebærer fem ganger større utslipp, forteller styreleder Ole-Eirik Lerøy i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Forskning Sintef har utført for FHL viser nemlig at én kilo laksefilet fra oppdrett til grossist gir et utslipp på cirka 2,5 CO2-ekvivalenter, som er enheten som brukes i klimagassregnskap for å sammenligne utslipp. Karbonavtrykket til oppdrettslaks er dermed langt lavere enn produksjon av storfe, som slipper ut 30 CO2-ekvivalenter per kilo, mens ett kilo svin har et utslipp på cirka 5,9 CO2-ekvivalenter. 

Sintef har fulgt lakseproduksjonen fra klekking ved et oppdrettsanlegg på Vestlandet og fram til matbordet i Frankrike. I disse tallene er utslipp knyttet til drivstoffbruk ved fangst av råstoff, til fôrproduksjon, kjøling, slakting, filetering og ulike former for transport regnet inn. 

— Vi har en målsetning om å bli enda mer miljøvennlige, og da er disse tallene viktige. Så håper vi at folk nå dropper koteletten til fordel for stekt laks, smiler Lerøy. 


Høste fôr av naturens overskudd

For oppdrettslaks skriver storpartene av klimagassutslippene seg fra fôrproduksjon.  Det største forbedringspotensialet i akvakultur knytter seg derfor til fôrutnyttelse, ingredienser og andre tiltak rettet mot fôret.  

— Skal oppdrett ha noen framtid, må vi høste fôr av naturens overskudd uten å tære på ressursgrunnlaget. Det får vi til i dag, men vi må bli enda flinkere etter hvert som havbruket vokser, fastslår Lillian Høivik, kommunikasjonssjef hos Skretting AS. 

Skretting AS er én av verdens ledende fiskefôrprodusenter, og var først ute med et helelektronisk system for sporbarhet. 

— Når du kjøper mat, må du kunne stole på at den er trygg. Tillit og trygghet må bygges opp ved møysommelig kvalitets- sikring og kontroller i alle ledd. Men kontroll alene er ikke nok. Det må også være systemer som dokumenterer at alt er slik det skal være. Vi så denne trenden tidlig, og la ned svært betydelige ressurser i et raskt, elektronisk sporingssystem, sier Lillian Høivik. 


Sertifisert miljøvennlig

Egersund Net er kjent for å være en klimavennlig aktør, og jobber kontinuerlig for å hjelpe norske lakseoppdrettere med smartere og mer miljøvennlige løsninger. 

— Vi legger mye ressurser i utvikling, alltid med mål om at miljøet skal bevares så godt det lar seg gjøre. Vi har mer enn 40 års erfaring med å skape innovative løsninger. Dette bidrar til at du får en god, sunn og klimavennlig laksemiddag på bordet, smiler Geir Henning Risholm, daglig leder i Egersund Net. 

I 2012 ble selskapet sertifisert i henhold til ISO 14001:2004, som er et bevis på en årelang satsing og en investering i høyteknologisk utstyr for å sikre at prosessene deres skal ha minst mulig risiko for negativ påvirkning på ytre miljø. 


Kilder: laksefakta.noegersundnet.nonrk.noforskning.no


egersundnet-diagram-co2
Eldre innlegg
/ Tilbake