AKTUELT

istock-157102917-3
Laks er viktig for hjernen
Sjømat inneholder næringsstoffer som er viktige for utviklingen til fostre og små barn. Derfor bør gravide spise mer fet fisk enn de gjør i dag.
— Gravide og barn bør spise mer fisk, spesielt fet fisk, uttaler Jannike Øyen, forsker ved NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning). 

Hun er én av forskerne som i 2015 publiserte en artikkel i Norsk tidsskrift for ernæring. Artikkelen sier videre at behovet for å få i seg viktige næringsstoffer er størst under graviditet og i barne- og ungdomsårene. 


Sentral for fosterutvikling

Laks og annen sjømat har et høyt innhold av omega-3-fettsyrer, vitamin D, vitamin B12, selen og jod. Forskningen viser at disse er sentrale for normal fosterutvikling, spesielt for utvikling av hjerne- og sentralnervesystemet til barnet. 

Det er derfor viktig at de får i seg disse næringsstoffene allerede i fosterlivet, ikke bare etter at barnet er født, sier Øyen videre. 

Resultatene fra en studie utført av NIFES blant rundt 100 gravide kvinner i Fjell kommune samt resultatene fra Mor og barn-undersøkelsen til Folkehelseinstituttet med mer enn 90.000 kvinner, viste at kvinnene spiste rundt 250 gram fisk i uka. Kun 85 gram av dette var fet fisk som laks, ørret, sild eller makrell. 

De nasjonale rådene fra Helsedirektoratet sier at man bør spise fisk til middag to til tre ganger i uka, tilsvarende 300-450 gram ren fisk. Minst 200 gram bør være fet fisk.   


Sunn oppdrettsfisk

Det er en myte at oppdrettsfisk er av dårligere kvalitet enn villfisk. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte i 2014 en omfattende rapport som viser at ingen, heller ikke gravide eller kvinner i fruktbar alder, får i seg skadelige mengder miljøgifter ved å spise mye oppdrettslaks. 

— Sjømat et trygt, og det er sunnere enn mye annen mat. Oppdrettslaks er én av de mest overvåkede artene vi har innen sjømat. Vi har aldri funnet ulovlige eller uønskede stoffer over grenseverdiene, sier Øyvind Lie, leder for NIFES. 

Ifølge en rapport fra Veterinærinstituttet i 2016 brukes det svært lite antibiotika i norsk fiskeoppdrett. Totalsalget for antibiotika til oppdrettsfisk i 2015 var på 301 kilogram. Dette tilsvarer 0,00018 gram per kilo laks. Mindre enn én prosent av landets totale lakseproduksjon er behandlet med antibiotika. 

Siden 1987 er forbruket av antibiotika redusert med 99 prosent, og er nesten ikke i bruk i dagens lakseproduksjon. Rapporten slår fast at det er effektive vaksiner og infeksjonsforebyggende tiltak som gjør at norsk oppdrett bruker så lite antibiotika. 

— I praksis er norsk laks antibiotikafri. Mange markeder etterspør produkter uten antibiotika, deriblant er det økt interesse for dette fra USA. Tallene i rapporten viser at Norge er i den unike situasjonen at vi nå kan tilby det, sier Terje E. Martinussen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. 


Gode produkter gir trygg mat

— Vi ønsker å bidra til at oppdrett av fisk skal være en miljøvennlig og bærekraftig vekstnæring som produserer trygg og sunn sjømat til et globalt marked, opplyser Geir Henning Risholm, daglig leder i Egersund Net.

Firmaet leverer notposer og servicetjenester til oppdrettsnæringen, og jobber kontinuerlig for å holde et høyt nivå på produktene sine. 

— I en oppdrettsmerd er det kun 2,5 prosent av volumet som består av fisk. Resten er vann. Lav fisketetthet gir god vekst og gode leveforhold for laksen. Dette igjen er med å holde laksen sunn og frisk slik at forbrukeren kan spise trygg og sunn sjømat, sier Risholm videre. 


Kilde: Laksefakta.nonifes.noklikk.noegersundnet.nosysla.nonrk.no
istock-637785732
Behovet for å få i seg viktige næringsstoffer er størst under graviditet og i barne- og ungdomsårene: Ved å spise laks får du i deg omega-3-fettsyrer, vitamin D, vitamin B12, selen og jod
istock-186593439
Lav fisketetthet: I en oppdrettsmerd er det kun 2,5 prosent av volumet som består av fisk.
Eldre innlegg
/ Tilbake