FoU - Forskning og utvikling

Vi driver kontinuerlig med forskning og utvikling og fokuserer på forbedringer og nyskapning.

Vi skal redusere risiko for rømning, redusere sykdomsfaren og optimalisere håndtering og drift.

Våre løsninger skal være trygge for kunden og derfor bruker vi store ressurser på å verifisere nye løsninger, gjerne sammen med kunden, forskningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere. Vi har samtidig høyt fokus på forenklede driftsoperasjoner.

Vi jobber innenfor flere områder med kontinuerlig produktutvikling og testing av ulike notpose-konstruksjoner i samarbeid med våre kunder.

Materialtesting

I vårt laboratorium har vi avansert teknologisk utstyr for å verifisere egenskaper til tau og andre materialer. Alle komponenter blir nøye testet og dokumentert før de inngår i våre produkter. 
fou-0-5-knop
klikk på bildet
0,5 knop strøm.
fou-1-0-knop
klikk på bildet
1,0 knop strøm.
fou-1-5-knop
klikk på bildet
1,5 knop strøm.
Modelltesting

Egersund Net bruker store ressurser på produktutvikling og modelltesting, i samarbeid med kunder. SINTEF Fiskeri og Havbruk sin prøvetank blir ofte benyttet for å øke kunnskapen om ulike notpose-konstruksjoner. I prøvetanken er det mulig å simulere ulike strøm- og  bølgeforhold.

0,5 knop strøm. (øverst til venstre)
1,0 knop strøm. (øverst til høyre)
1,5 knop strøm. (nederst til venstre)

PRODUKTER

"Kvalitet basert på erfaring og produktutvikling"

fou-nye-modeller-dokumentertNye modeller blir nøye dokumentert under ulike forhold i flumetank av SINTEF i Danmark.
fou-noyaktige-notmodellerNøyaktige notmodeller i mindre målestokk blir benyttet under testingen.
fou-provetankenPrøvetanken benyttes også sammen med kunder for å løse driftsutfordringer og utarbeide nye arbeidsprosedyrer.
fou-3d-illustrasjon3-D illustrasjon av nytt tubenot konsept.