Lokasjoner

Egersund Net er lokalisert med servicestasjoner langst store deler av norskekysten.
Moderne fasiliteter gir oss god produksjonskapasitet i tillegg til at vi tilfredsstiller myndighetenes strenge krav til forurensing av det ytre miljø. Nyproduksjon av notposer foregår ved vår moderne og ISO sertifiserte avdeling i Litauen.

Avdeling Egersund

Egersund Net Avd. Egersund sysselsetter omlag 40 produkjsonsmedarbeidere. Ved vår avdeling i Egersund produserer vi notlin for nyproduksjon, taknett, kastenøter, kontainernett og andre typer spesialnett i tillegg til vask, service og sluttbehandling av notposer. Vi har god kundeservice og produktkunnskap.

Avdeling Egersund

Egersund Net Avd. Egersund sysselsetter omlag 40 produkjsonsmedarbeidere. Ved vår avdeling i Egersund produserer vi notlin for nyproduksjon, taknett, kastenøter, kontainernett og andre typer spesialnett i tillegg til vask, service og sluttbehandling av notposer. Vi har god kundeservice og produktkunnskap.

Avdeling Austevoll

Egersund Net Avd. Austevoll holder til i Austevoll kommune. Avdelingen driver med service for oppdrettsnæringen, dvs. vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter. Moderne anlegg for denne type virksomhet sikrer en kostnadseffektiv produkjson som dekker Vestland og deler av Rogaland fylke. Avdelingen på Austevoll produserer også diverse typer av spesialnett, som taknett, kastenøter, kontainernett med mere. 

Avdeling Austevoll

Egersund Net Avd. Austevoll holder til i Austevoll kommune. Avdelingen driver med service for oppdrettsnæringen, dvs. vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter. Moderne anlegg for denne type virksomhet sikrer en kostnadseffektiv produkjson som dekker Vestland og deler av Rogaland fylke. Avdelingen på Austevoll produserer også diverse typer av spesialnett, som taknett, kastenøter, kontainernett med mere. 

Avdeling Kristiansund

Egersund Net avd Kristiansund ligger på Rensvikholmen i Frei kommune utenfor Kristiansund. Servicestasjonen tilbyr hovedsakelig vasking, reparasjon og impregnering av notposer til havbruksnæringen. Ved avdelingen jobber 14 erfarne og dyktige medarbeidere. Servicestasjonen som opprinnelig var eid av Lerøy Hydrotek ble overtatt av Egersund Net 1 januar 2011.

Avdeling Kristiansund

Egersund Net avd Kristiansund ligger på Rensvikholmen i Frei kommune utenfor Kristiansund. Servicestasjonen tilbyr hovedsakelig vasking, reparasjon og impregnering av notposer til havbruksnæringen. Ved avdelingen jobber 14 erfarne og dyktige medarbeidere. Servicestasjonen som opprinnelig var eid av Lerøy Hydrotek ble overtatt av Egersund Net 1 januar 2011.

Avdeling Rørvik

Egersund Net avd. Rørvik sysselsetter omlag 14 medarbeidere. Ved vår avdeling i Rørvik tilbyr vi service av notposer, i tillegg selges fortøyningskomponenter og en del andre relevante handelsvarer. Teamet i Rørvik har god kundeservice og produktkunnskap.

Avdeling Rørvik

Egersund Net avd. Rørvik sysselsetter omlag 14 medarbeidere. Ved vår avdeling i Rørvik tilbyr vi service av notposer, i tillegg selges fortøyningskomponenter og en del andre relevante handelsvarer. Teamet i Rørvik har god kundeservice og produktkunnskap.

Avdeling Brønnøysund

Egersund Net har en egen avdeling på Gårdsøya utenfor Brønnøysund på Helgelandskysten. Nytt moderne anlegg åpnet vinteren 2010. Avdelingen driver service for oppdrettsnæringen, det vil si vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter og dekker området Nord-Trøndelag og store deler av Nordland.

Avdeling Brønnøysund

Egersund Net har en egen avdeling på Gårdsøya utenfor Brønnøysund på Helgelandskysten. Nytt moderne anlegg åpnet vinteren 2010. Avdelingen driver service for oppdrettsnæringen, det vil si vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter og dekker området Nord-Trøndelag og store deler av Nordland.

Avdeling Vevelstad

Egersund Net sin serviceavdeling på Vevelstad ligger mellom Brønnøysund og Sandnessjøen på Helgelandskysten. Firmaet driver service for oppdrettsaktøren Nova Sea, det vil si vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter. Avdeling ble offisielt åpnet høsten 2009.

Avdeling Vevelstad

Egersund Net sin serviceavdeling på Vevelstad ligger mellom Brønnøysund og Sandnessjøen på Helgelandskysten. Firmaet driver service for oppdrettsaktøren Nova Sea, det vil si vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter. Avdeling ble offisielt åpnet høsten 2009.

Avdeling Vesterålen

Egersund Net Avd. Vesterålen holder til på Andenes i Vesterålen og ble etablert i 2001. Avdelingen driver service for oppdrettnæringen, dvs vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter og dekker områder i  Nordland samt de nordligste fylkene, Troms og Finnmark.

Avdeling Vesterålen

Egersund Net Avd. Vesterålen holder til på Andenes i Vesterålen og ble etablert i 2001. Avdelingen driver service for oppdrettnæringen, dvs vask, reparasjon og sluttbehandling av oppdrettsnøter og dekker områder i  Nordland samt de nordligste fylkene, Troms og Finnmark.

Avdeling Litauen

Egersund Net sine notposer blir montert ved vår avdeling i byen Taurage i Litauen. Avdelingen som heter UAB Egersund Net ble først åpnet i 2004 i leide lokaler, men i 2006 ble en nyere og moderne hall tatt i bruk. I dag er fasilitetene meget bra, og UAB Egersund Net er i tillegg ISO sertifisert.

Avdeling Litauen

Egersund Net sine notposer blir montert ved vår avdeling i byen Taurage i Litauen. Avdelingen som heter UAB Egersund Net ble først åpnet i 2004 i leide lokaler, men i 2006 ble en nyere og moderne hall tatt i bruk. I dag er fasilitetene meget bra, og UAB Egersund Net er i tillegg ISO sertifisert.

Velg en annen kategori