Miljø

Vi har fullt fokus på å redusere vårt miljøavtrykk i alle prosesser og bidra positivt for en miljømessig forbedring i hele havbruksbransjen.

Alle våre servicestasjoner holder høy standard i avfallshåndtering og forebygging av smitte, med resultater som overgår myndighetenes krav. Bruk av «skitten» og «ren» sone i vaskeprosessen av notposer, desinfisering etter vask og av transportmidler sørger for stor miljøsikkerhet.

Avfall går gjennom et renseanlegg som skiller ut kobber og andre metaller, samt sender organisk avfall til forbrenning.Til slutt blir alt vann ozonbehandlet for å ta liv av alle eventuelle bakterier og virus før det slippes ut.
​Egersund Net er én av leverandørene til Nofir. Firmaets serviceavdelinger langs hele norskekysten sender kasserte notposer og annet avfall til gjenvinning.

— Før de blir sendt videre, blir utstyret vasket og desinfisert. I 2017 ble mer enn 1.900 tonn oppdrettsutstyr sendt fra våre servicestasjoner. Miljøbesparelsene av dette tilsvarer reduserte utslipp på mer enn 6500 tonn CO2-ekvivalenter.

Gulvteppene på Egersund Groups showroom er laget av resirkulert notlin.

PRODUKTER

"VI JOBBER GRUNDIG OG SYSTEMATISK MED Å SKAPE MILJØBEVISSTE MEDARBEIDERE"

a-nylon-litenI tørkeprosessen blir det generert mye varme som vi gjenbruker til oppvarming av lokalene våre.
b-avfall-litenAvfall fra vaskestasjonene blir levert til godkjente leverandører for gjenvinning. Årlig gjenvinnes en del tonn ren kobber (75 tonn i 2018).
c-nettvask-litenUtslippsvannet fra vaskeprosessen blir ozonbehandlet før utslipp til havet. Ozonfilteret sikrer at utslippsvannet er fritt for bakterier og virus.
d-teppe-litenTeppet i vårt showrom er produsert av regenerert nylontråd fra kassert nylon notlin fra Notposer.