Nyheter

Atlantis - Informasjon om utviklingstillatelser

atlantis
09. mai, 2017
Atlantis Subsea Farming AS (Eid av Sinkaberg, Akva Group og Egersund Net) søkte om 6 utviklingsstillatelser 29. januar 2016. Den 10. mars 2017 informerte Fiskeridirektoratet Atlantis Subsea Farming om at selskapets konsept hadde kommet et skritt videre i prosessen for å få tildelt utviklingslisenser. Videre informerte Direktoratet om at de ville fortsette behandlingen av søknaden begrenset til 2 lisenser, men avviste søknaden med hensyn til de øvrige 4 tillatelsene som ble søkt. Styret i Atlantis har vurdert tilbakemeldingen fra Direktoratet, og har besluttet å appellere beslutningen. Klagen er begrenset til avvisningen av 2 av de 4 avviste lisensene. Med andre ord, vårt mål er å få tildelt 4 utviklingskonsesjoner. Klagen vil bli sendt til Direktoratet i dag, tirsdag 9. mai.