Nyheter

Bremnes Seashore og Egersund Net har fått støtte fra VRI midler i utviklingen av EN Tubenot

27. mars, 2015
Bremnes Seashore og Egersund Net har fått støtte fra VRI midler i utviklingen av EN Tubenot. Les mer her: http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Naeringsutvikling/VRI-Rogaland/Aktuelt-VRI/Tubenot-for-lusefri-laks