Nyheter

FoU-avdeling berømmes for bra arbeid i forbindelse med lusetuben

20. mars, 2015
FoU-avdelingen i Egersund Net ved Geirmund Vik berømmes for bra arbeid i forbindelse med utviklingen og resultatene av tubenoten. Les mer på: http://www.kyst.no/nyhet/?article_id=111536