Nyheter

Nofi Oppdrettservice AS

05. desember, 2014
Egersund Net AS har nå kjøpt seg opp i 50% eierskap i dette selskapet. Hans Kristian Mong og Geir Henning Risholm er styremedlemmer i bedriften.

Nofi Oppdretservice AS driver en bra «butikk» i nydelige omgivelser på Skjervøy, like nord for Tromsø. Dette er en 100% servicestasjon med vask/ rens, reparasjon/ kontroll og sluttbehandling. De har de siste årene fått hjelp i høysesongen av våre dyktige medarbeidere fra UAB Egersund Net i Tauragé i Litauen.

I første del av 2015 skal renseanlegget rustes opp med lik teknologi som på Egersund sine vaskestasjoner. Eidvin har bistått Nofi i utredning og valg av teknologi og vil også delta i byggingen av dette renseanlegget. Helge, konsernets innkjøpssjef, har bistått Nofi i selve innkjøpet fra Enviro godt hjulpet av teknisk leder Eidvin. Komponentene vil bli levert en gang i mars 2015.

Egersund 5. desember 2014
Geir Henning Risholm


nofi1

nofi2