Nyheter

Ny brukerhåndbok notposer

brukerh%c3%a5ndbok notposer
13. januar, 2017
Ny versjon av brukerhåndbok notpose er nå tilgjengelig og kan lastes ned fra vår hjemmeside via følgende link: brukerhåndbok notpose.

Brukerhåndboken er også tilgjengelig på nettsiden under fanen "net-reg" og som før når man er pålogget Net-Reg.
 
Vi fortsetter arbeidet med å forenkle og forbedre håndboken og tar svært gjerne imot tilbakemeldinger fra dere brukere.