Om oss

Egersund Net er en del av AKVA group. Egersund Net startet med produksjon av notposer tidlig på 1970 tallet og ble skilt ut som eget selskap i 1996.
Siden har Egersund Net utviklet seg til å bli blant Europas ledende leverandører av notposer og servicetjenester til havbruksnæringen. Kontinuerlig produktutvikling sammen med kunder og samarbeidspartnere vektlegges for å oppnå optimal kvalitet på våre produkter. Alle våre avdelinger er sertifisert i henhold til NS 9415:2009, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Historie

Egersund Net har produsert notposer og utstyr for akvakulturnæringen siden starten på 70-tallet.

I løpet av de siste årene har Egersund Net hatt stor vekst både i forhold til omsetning og antall lokaliteter. 
 
Fra den spede begynnelse i Svanavågen, Egersund, har nå bedriften flere serviceavdelinger langs norskekysten (Egersund, Austevoll, Kristiansund, Rørvik, Brønnøysund, Vevelstad, Vesterålen og Skjervøy) mens nyproduksjon av notposer foregår i byen Tauragé i Litauen. Ved våre avdelinger kan vi også tilby diverse typer av spesialnett, blant annet taknett og containernett.

Gjennom vårt selskap Egersund Trading som er lokalisert på Rabben i Austevoll kommune selger vi fortøyning og jernvarer, arbeidsklær og verneutstyr. Egersund Trading har de senere år etablert en avdeling på Rørvik og et varelager i Kristiansund.

I dag er Egersund Net en ledende og trygg leverandør av not-teknologi, servicetjenester og utstyr til havbruksnæringen.

Egersund Net er sertifisert i henhold til NS 9415:2009, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Vår misjon

Vår misjon

Våre verdier

KUNDE FOKUS

Vi bygger langsiktige samarbeidsforhold og kundeverdi gjennom å forstå våre kunders behov og gi våre ærlige anbefalinger.


the akva performance culture customer focus

AKVAKULTUR KOMPETANSE

Vi utvikler kontinuerlig vår kompetanser, ferdigheter og evner, for å skape og utvikle ledende løsninger og service.


the akva performance culture knowledge

PÅLITELIGHET

For å være en pålitelig samarbeidspartner, planlegger vi godt, unngår antagelser, og leverer på det vi har avtalt.


the akva performance culture relabilityT

ENTUSIASME

Entusiasme handler om å være optimistisk og inspirert av det vi gjør, at vi sammen er pionerer for en bedre fremtid.


the akva performance culture enthusiasm

Kvalitet og miljø

Vår kvalitets, helse, sikkerhet og miljø politikk. «Egersund Net vil være ledende innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø ved systematisk å fremme disse områdene i gjennomføringen av alle aktiviteter og operasjoner.

Vi skal levere pålitelige produkter og tjenester av høy kvalitet i samarbeid med våre kunder. Risiko for miljøhendelser og forurensing skal minimeres og påvirkning på det ytre miljø fra produksjon, service og levering av våre produkter og tjenester, skal være så liten som mulig. Gjennom aktiv oppfølging forsøker vi å påvirke våre leverandørers miljøprestasjon.
 
Dette skal vi oppnå ved at:
  • Ingen ansatte skal oppleve sykdom eller skade som følge av arbeidet de utfører.
  • Tilføre nødvendige ressurser for at kvalitet, helse, sikkerhet og miljø skal ha høy prioritet.
  • Vår virksomhet skal være basert på våre verdier.
  • Videreutvikle våre ansattes kompetanse innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø gjennom intern og ekstern opplæring.
  • Sørge for sikker drift av våre avdelinger ved hjelp av styringssystemer i henhold til siste versjon av ISO 9001 og ISO 14001.
  • Sikre at alle inspeksjonsaktiviteter utføres på en upartisk måte i henhold til ISO 17020.
  • Overholde obligatoriske lover og forskrifter.
  • Kontinuerlig fokus på forbedring av våre vesentlige miljøaspekter.
  • Overvåke og måle resultatene mot våre mål for å sikre kontinuerlig forbedring av styringssystemet.
  • Ha fokus på våre leverandørers miljøprestasjoner. 

Ansvaret for å overholde vår politikk for kvalitet, helse, sikkerhet og miljø, ligger hos alle medarbeidere og andre selskap / personer som arbeider for eller på vegne av Egersund Net AS.»
expand%20down_light-blue

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs-%20og%20leveringsbetingelser