Om Egersund Net

Om Egersund Net

Historikk

img 6412-2
Egersund Net har produsert notposer og utstyr for akvakulturnæringen siden starten på 70-tallet.  

I løpet av de siste årene har Egersund Net har stor vekst både i forhold til omsetning og antall lokaliteter. 
 
Fra den spede begynnelse i Svanavågen, Egersund, har nå bedriften flere serviceavdelinger langs norskekysten (Egersund, Rabben, Vevelstad, Brønnøysund, Vesterålen) mens nyproduksjon av notposer foregår i byen Taurage i Litauen. Ved våre avdelinger kan vi også tilby diverse typer av spesialnett, blant annet taknett og kontainernett.

Egersund Net har nå også opprettet en egen handelsavdeling som er lokalisert på Rabben i Austevoll kommune. Gjennom denne avdelingen tilbyr Egersund Net er rikholdig sortiment av handlesvarer, deriblant bekledning, verneutstyr og fortøyningsutstyr, kjetting med mer.  
I dag er Egersund Net en ledende og trygg leverandør av not-teknologi,
servicetjenester og utstyr til havbruksnæringen. 
Egersund Net er sertifisert i henhold til NS 9415, ISO:9001:2008 og ISO:14001.

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
4374 EGERSUND
Tlf: (+47) 51 46 29 60
E-mail: post@egersund-net.no
 
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
EGERSUND NET AS
 Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND
 Norway

Telefon: + 47 51 46 29 60
 E-post: post@egersundnet.no
 
© Copyright 2014 Egersund Group AS