Om Egersund Net

Om Egersund Net

Vår kvalitets, helse, sikkerhet og miljø politikk

«Egersund Net vil være ledende innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø ved systematisk å fremme disse områdene i gjennomføringen av alle aktiviteter og operasjoner. Vi skal levere pålitelige produkter og tjenester av høy kvalitet i samarbeid med våre kunder. Risiko for miljøhendelser og forurensing skal minimeres og påvirkning på det ytre miljø fra produksjon, service og levering av våre produkter og tjenester, skal være så liten som mulig. Gjennom aktiv oppfølging forsøker vi å påvirke våre leverandørers miljøprestasjon.
 
Dette skal vi oppnå ved at:
 
  • Ingen ansatte skal oppleve sykdom eller skade som følge av arbeidet de utfører.
  • Tilføre nødvendige ressurser for at kvalitet, helse, sikkerhet og miljø skal ha høy prioritet.
  • Vår virksomhet skal være basert på våre verdier.
  • Videreutvikle våre ansattes kompetanse innen kvalitet, helse, sikkerhet og miljø gjennom intern og ekstern opplæring.
  • Sørge for sikker drift av våre avdelinger ved hjelp av styringssystemer i henhold til siste versjon av ISO 9001 og ISO 14001.
  • Overholde obligatoriske lover og forskrifter.
  • Kontinuerlig fokus på forbedring av våre vesentlige miljøaspekter.
  • Overvåke og måle resultatene mot våre mål for å sikre kontinuerlig forbedring av styringssystemet.
  • Ha fokus på våre leverandørers miljøprestasjoner.
 
Ansvaret for å overholde vår politikk for kvalitet, helse, sikkerhet og miljø, ligger hos alle medarbeidere og andre selskap / personer som arbeider for eller på vegne av Egersund Net AS.»

Kontakt

Egersund Net AS
Svanavågveien 30
4374 EGERSUND
Tlf: (+47) 51 46 29 60
E-mail: post@egersund-net.no