Produkter

Vi fokuserer hele tiden på kvalitet. Et viktig område er optimalisering og tilpassing av notdesign.Utvikling og testing har gitt oss en not som reduserer både slitasje og risiko for rømning.

FoU - Forskning og utvikling

Vi driver kontinuerlig med forskning og utvikling og fokuserer på forbedringer og nyskapning.

Vi skal redusere risiko for rømning, redusere sykdomsfaren og optimalisere håndtering og drift. Våre løsninger skal være trygge for kunden og derfor bruker vi store ressurser på å verifisere nye løsninger, gjerne sammen med kunden, forskningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere. Vi har samtidig høyt fokus på forenklede driftsoperasjoner.

Vi jobber innenfor flere områder med kontinuerlig produktutvikling og testing av ulike notpose-konstruksjoner i samarbeid med våre kunder.

"Kvalitet basert på erfaring og produktutvikling"

Materialtesting

I vårt laboratorium har vi avansert teknologisk utstyr for å verifisere egenskaper til tau og andre materialer. Alle komponenter blir nøye testet og dokumentert før de inngår i våre produkter. 

Modelltesting

Egersund Net bruker store ressurser på produktutvikling og modelltesting, i samarbeid med kunder.
SINTEF Fiskeri og Havbruk sin prøvetank blir ofte benyttet for å øke kunnskapen om ulike notpose-konstruksjoner. I prøvetanken er det mulig å simulere ulike strøm- og  bølgeforhold.
fou-0-5-knop
klikk på bildet
0,5 knop strøm.
fou-1-0-knop
klikk på bildet
1,0 knop strøm.
fou-1-5-knop
klikk på bildet
1,5 knop strøm.