Produkter

Vi fokuserer hele tiden på kvalitet. Et viktig område er optimalisering og tilpassing av notdesign.Utvikling og testing har gitt oss en not som reduserer både slitasje og risiko for rømning.

FoU - Forskning og utvikling

Vi driver kontinuerlig med forskning og utvikling og fokuserer på forbedringer og nyskapning.

Vi skal redusere risiko for rømning, redusere sykdomsfaren og optimalisere håndtering og drift. Våre løsninger skal være trygge for kunden og derfor bruker vi store ressurser på å verifisere nye løsninger, gjerne sammen med kunden, forskningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere. Vi har samtidig høyt fokus på forenklede driftsoperasjoner.

Vi jobber innenfor flere områder med kontinuerlig produktutvikling og testing av ulike notpose-konstruksjoner i samarbeid med våre kunder.

"Kvalitet basert på erfaring og produktutvikling"

Materialtesting

I vårt laboratorium har vi avansert teknologisk utstyr for å verifisere egenskaper til tau og andre materialer. Alle komponenter blir nøye testet og dokumentert før de inngår i våre produkter. 

R&D Marine Engineering

Våre ansatte har en variert bakgrunn med både teoretisk ingeniørutdannelse og praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen.
Dette gir oss innsikt og forståelse for de utfordringene næringen står overfor, og vi strekker oss alltid langt for å finne de beste løsningene når vi prosjekterer og analyserer flytende oppdrettsanlegg. Avdelingens hovedoppgaver inkluderer analyse og sertifisering av notposer og fortøyning. Marine Engineering deltar i salgs- og utviklingsprosjekter med sin brede kompetanse og erfaring i søken for å finne den beste totalløsningen for kundens utfordringer. R&D Marine Engineering er en av fem avdelinger i Marine Infrastructure som alle hver med sitt produktområde har som mål å styrke AKVA group sin posisjon som totalleverandør.
 
  • Not og fortøyningsanalyser gjennom simuleringer i Aquasim som grunnlag til produktsertifisering og produktutvikling
  • Tegning, 3D-modellering og FEM-analyser ved bruk av AutoCAD og SolidWorks
  • Spesialprosjekter som f.eks. utvikling av salg- og dimensjoneringskalkyler for fortøyninger og nøter for sikker og effektiv drift
  • Utarbeiding av innovative og konkurransedyktige løsninger for komplette merdanlegg i samarbeid med andre avdelinger
  • Analyse og design av utviklingskonsesjoner

 
Bilde%202
Bilde%203
Bilde%201

Modelltesting

Egersund Net bruker store ressurser på produktutvikling og modelltesting, i samarbeid med kunder.
SINTEF Fiskeri og Havbruk sin prøvetank blir ofte benyttet for å øke kunnskapen om ulike notpose-konstruksjoner. I prøvetanken er det mulig å simulere ulike strøm- og  bølgeforhold.
fou-0-5-knop
klikk på bildet
0,5 knop strøm.
fou-1-0-knop
klikk på bildet
1,0 knop strøm.
fou-1-5-knop
klikk på bildet
1,5 knop strøm.