Notdesign

Vi fokuserer hele tiden på kvalitet. Et viktig område er optimalisering og tilpassing av notdesign.

Utvikling og testing har gitt oss en not som reduserer både slitasje og risiko for rømning. 

Løsningen vår har innfestingsløkker som er utformet på en svært brukervennlig måte. Alle innfestingsløkker er plastbelagt og merket med ulike fargekoder for å sikre trygg håndtering. 

Stor elastisitet gjør at konstruksjonen lever mer i takt med naturkreftene den utsettes for. Dette vil også øke fisketrivselen og redusere slitasje på merd og not.
notdesign-flumtank
klikk på bildet
Testing i flumtank viser at kjegleformede notposer har meget høy formstabilitet i bølger og strøm.
sirkeformet-notpose-sertifiert
klikk på bildet
Egersund Net merker alle sertifiserte notprodukter tydelig med produksjonsnr., størrelse/ dybde, maskevidde/ tråd nr., kundenavn og Egersund Net..
info-icon
LAST NED BRUKERHÅNDBOK HER

FLERE PRODUKTER

notdesign-rod-lokke1. Rød løkke på toppen av hoppenettet forbinder noten til notposen. (Må ikke løftes)
notdesign-gul-lokke2. Gul løkke på toppen av hoppenettet forbinder noten til notposen. (Kan løftes)
notdesign-rod-lokke-vannlingen3. Rød løkke i vannlinjen forbinder noten med notposen. (Må ikke løftes)
notdesign-gul-lokke-vannlingen4. Gul løkke i vannlinjen forbinder noten med notposen. (Kan løftes)
notdesign-opphalertauene5. Opphalertauene kan holdes på plass ved hjelp av ringer.
notdesign-doble-lokker6. Doble løkker der vertikale og horisontale tau er festet sammen. En løkke brukes til å løfte opp noten, den andre hører til vektsystemet.
notdesign-blytau7. Ved bruk av blytau benyttes et ekstra tau for å oppnå riktig bruddstyrke i henhold til NS9415
notdesign-makinsydde8. Alle våre maskinsydde sømmer sys dobbelt.
notdesign-bunnring9. Alle hovedtau er festet sammen i en kraftig rustfri rundsling nederst i noten. Bildet viser i tillegg løkke for innfestning av senterlodd og er opsjon.
staalmerder-notpose-detaljer10. Maskinsydde detaljer gir en solid notkonstruksjon.