Taknett

Vi kan tilby en rekke ulike spesialprodukter til oppdrettsnæringen.

Taknett finnes i ulike modeller og materialer. 

Nettene er spesialtilpasset merdene de skal brukes til, og kan leveres til senterflotør, hamsterhjul og stenger. For mindre modeller kan taknettene leveres uten noen form for support i senter.
taknett-med-stenger
klikk på bildet
Taknett med stenger
taknett-med-senterflott%C3%B8r
klikk på bildet
Taknett med senterflottør 
 
taknett-med-hamsterhjul
klikk på bildet
Taknett med "hamsterhjul"

FLERE PRODUKTER

taknettTaknett med stenger.
taknett-med-hamsterhjul-sjonTaknett med "hamsterhjul".