Tubenet™

Et helintegrert konsept som reduserer lusepåslag på laksen. Fisken får de samme muligheter for tilvekst, både med tanke på god oksygentilførsel og optimal fiskevelferd.

Utviklingsarbeidet startet i 2011

Løsningen vår har innfestingsløkker som er utformet på en svært brukervennlig måte.
Etter vellykkede tester ved Havforskningsinstituttet i småskala og ute hos oppdrettere i storskala, fikk Egersund Net Tubenet™ patentgodkjent i 2014. Samme år mottok vi også den anerkjente Innovasjonsprisen på bransjekonferansen Aqua Vision. 

Sluttproduktet er en trygg og funksjonell teknisk løsning, som både reduserer påslag av lakselus og forebygger rømming. Dersom denne konstruksjonen settes ut til rett tid kan det innebære store økonomiske innsparinger i form av færre eller ingen avlusinger. I tillegg vil eventuelle hull i den øverste del av notposen forårsaket av f.eks. drivgods eller båter, være uproblematisk da fisken er lukket inne i nota på dypere vann. 

Konseptet gir også oppdrettsnæringen nye muligheter for AGD-behandling med ferskvann. 

En mindre flytekrage monteres i midten av hovedmerden. Fra hovedflytekragen festes en rettvegget notpose. Fra flytekragen i midten monteres en sylinder av presenning som strekkes ned til ønsket dybde. Presenning har egen bunnring og vekt av denne sørger for god åpning og nedrift. Fra bunn av presenning strekkes et tak av notlin som er tilkoplet notposens vegg. Dette holder fisken nedsenket og den gis tilgang til overflate kun via tuben.

"Løsningen for effektiv reduksjon av lusepåslag"
 
tubenot
klikk på bildet
​Fisken vil holde seg langt under overflaten, og unngår å være i området hvor majoriteten av lus oppholder seg. Når laksen skal opp for å snappe luft vil den være beskyttet helt opp til vannlinjen av en presenning som omkranser den.

Tubenet™ konseptet kan integreres i både nye og eksisterende anlegg.

For en gladere laks

Tubenet™ er et helintegrert konsept som reduserer lusepåslag på laksen. Fisken vil holde seg langt under overflaten, og unngår å være i området hvor majoriteten av lus oppholder seg. Når laksen skal opp for å snappe luft vil den være beskyttet helt opp til vannlinjen av en presenning som omkranser den. Med riktig bruk reduserer man lusepåslaget uten å håndtere fisken. Løsningen er oppfunnet og patentert av Egersund Net, og har blitt grundig testet av flere aktører, inkludert Havforskningsinstituttet i Norge.

For en gladere laks

Tubenet™ er et helintegrert konsept som reduserer lusepåslag på laksen. Fisken vil holde seg langt under overflaten, og unngår å være i området hvor majoriteten av lus oppholder seg. Når laksen skal opp for å snappe luft vil den være beskyttet helt opp til vannlinjen av en presenning som omkranser den. Med riktig bruk reduserer man lusepåslaget uten å håndtere fisken. Løsningen er oppfunnet og patentert av Egersund Net, og har blitt grundig testet av flere aktører, inkludert Havforskningsinstituttet i Norge.

Produkter