Tubenot

Et helintegrert konsept som reduserer lusepåslag på laksen.

Fisken får de samme muligheter for tilvekst, både med tanke på god oksygentilførsel og optimal fiskevelferd. Utviklingsarbeidet startet i 2011.

Etter vellykkede tester ved Havforskningsinstituttet i småskala og ute hos oppdrettere i storskala, fikk Egersund Net tubenoten patentgodkjent i 2014. Samme år mottok vi også den anerkjente Innovasjonsprisen på bransjekonferansen Aqua Vision. 

Sluttproduktet er en trygg og funksjonell teknisk løsning, som både reduserer påslag av lakselus og forebygger rømming. Dersom denne konstruksjonen settes ut til rett tid kan det innebære store økonomiske innsparinger i form av færre eller ingen avlusinger. I tillegg vil eventuelle hull i den øverste del av notposen forårsaket av f.eks. drivgods eller båter, være uproblematisk da fisken er lukket inne i nota på dypere vann. 

Konseptet gir også oppdrettsnæringen nye muligheter for AGD-behandling med ferskvann. 

En mindre flytekrage monteres i midten av hovedmerden. Fra hovedflytekragen festes en rettvegget notpose. Fra flytekragen i midten monteres en sylinder av presenning som strekkes ned til ønsket dybde. Presenning har egen bunnring og vekt av denne sørger for god åpning og nedrift. Fra bunn av presenning strekkes et tak av notlin som er tilkoplet notposens vegg. Dette holder fisken nedsenket og den gis tilgang til overflate kun via tuben. 
tubenot
klikk på bildet
​Fisken vil holde seg langt under overflaten, og unngår å være i området hvor majoriteten av lus oppholder seg. Når laksen skal opp for å snappe luft vil den være beskyttet helt opp til vannlinjen av en presenning som omkranser den. 

Egersund Net sitt nye tubenot konsept kan integreres i både nye og eksisterende anlegg.

"Løsningen for effektiv reduksjon av lusepåslag"

PDF-dokument: Sluttrapporten på FHF prosjektet 900884 Snorkelmerd
info-icon
LAST NED BRUKERHÅNDBOK HER

FLERE PRODUKTER

tubenot-lusDen nye tubenoten vil redusere forekomsten av lus i oppdrettsanlegget.
tubenot-agd-behandlingKonseptet gir også muligheter for AGD-behandling med ferskvann.
tubenot-hindre-romningTubenoten vil hindre rømning etter ytre skader øverst på notposen.
tubenot-reduksjon-av-lusepaaslagTubenoten har vært i fullskalatest siden mai 2014.
Facebook-knapp-Ikon
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
EGERSUND NET AS
 Svanavågveien 30
 N-4374 EGERSUND
 Norway

Telefon: + 47 51 46 29 60
 E-post: post@egersundnet.no
 
© Copyright Egersund Net AS