Service

Egersund Net tilbyr service fra åtte moderne servicestasjoner langs norskekysten - fra Egersund til Skjervøy.

Kunder skal alltid kunne stole på at Egersund Net utfører den beste servicen på deres notposer og utstyr gjennom hele livssyklusen til produktene. 

All vår service og historikk blir lagt tilgjengelig på vår utstyrsdatabase NetReg. 

Våre vaskestasjoner med tilhørende renseanlegg er alle bygget på samme trygge teknologi. Hele prosessen fra mottak til desinfisering blir fulgt av kompetente medarbeidere med lang erfaring. Våre renseanlegg tilfredsstiller myndighetenes krav til rensing av vaskevann før utslipp. 
Gjennom renseprosessen skiller vi ut to avfallssorter, en med kobberavfall og en med bioavfall. Dette gjør vi for å kunne sende dette videre til en mest mulig effektiv gjenvinningsprosess.

"Egersund Net er kjent for et høyt servicenivå."

PRODUKTER

Profesjonell service Dyktige fagarbeidere

service-produksjonslokalerVåre produksjonslokaler er tilpasset service på notposer. Lokalene er godt utstyrt med blokker og nokker slik at servicearbeidet kan utføres på en trygg og effektiv måte.
service-databaseVår net-reg database dokumenterer all informasjon du trenger.
service-notvaskingenNotvaskingen blir grundig utført i en kontrollert prosess.