PIONEERING A BETTER FUTURE

Boetenaal-fix
Boetenaal-fix

Notprodukter

cage-farming_white
Produkter

Service

service_white
Service

Miljø

environment_icon_white

Bruker­håndbøker

user-manuals_white
Brukerhåndbøker

Notprodukter

cage-farming_white
Produkter

Service

service_white
Service

Bruker­håndbøker

user-manuals_white
Brukerhåndbøker

Nyheter

28.09.2022 08:29
AKVA group signerer kontrakt med Icelandic Land Farmed Salmon
AKVA group har signert en kontrakt med Icelandic Land Farmed Salmon (I.L.F.S.). Et smoltanlegg skal bygges i Vestmannaeyjar – prosjektoppstart oktober 2022. AKVA group leverer et anlegg med alle produksjonsstadier; fra settefiskanlegg til RAS (Recirculating Aquaculture System) for smolt, inkludert "Zero Water Concept"-teknologien.
12.09.2022 06:31
Kvarøy Smolt med nytt oppdrag til AKVA group Land Based Norway
Kvarøy Smolt har valgt AKVA group Land Based Norway på Sømna, som leverandør i forbindelse med den videre oppgraderingen av sitt settefiskanlegg lokalisert i Mo Industripark, Mo i Rana. Leveransen omfatter blant annet 10 fiskekar , innløps- og utløpssystemer og CO ₂ -lufting.
06.09.2022 13:09
Offisiell åpning av Stofnfiskur inkubasjonssenter
Den offisielle åpningen av det nye inkubasjonssenteret hos «Stofnfiskur» fant sted 23. august 2022. Bak arrangementet står Benchmark Genetics - som har gledet seg i til å vise fram den nye delen av anlegget sitt på Vogar, Island. AKVA group har bidratt med planlegging og levering av utstyr til et nytt system, inkludert tre identiske RAS (Recirculating Aquaculture Systems). Utvidelsen vil doble Stofnfiskurs rognproduksjonskapasitet.
29.07.2022 09:01
AKVA group Egersund Net får ny servicestasjon på Sandstrand
Endelig kan AKVA group Egersund Net realisere planen om en ny servicestasjon på Sandstrand.

Miljø

Vi har fullt fokus på å redusere vårt miljøavtrykk i alle prosesser og bidra positivt for en miljømessig forbedring i hele havbruksbransjen.
Alle våre servicestasjoner holder høy standard i avfallshåndtering og forebygging av smitte, med resultater som overgår myndighetenes krav.

Bruk av «skitten» og «ren» sone i vaskeprosessen av notposer, desinfisering etter vask og av transportmidler sørger for stor miljøsikkerhet.

Avfall går gjennom et renseanlegg som skiller ut kobber og andre metaller, samt sender organisk avfall til forbrenning.Til slutt blir alt vann ozonbehandlet for å ta liv av alle eventuelle bakterier og virus før det slippes ut.

​Egersund Net er én av leverandørene til Nofir. Firmaets serviceavdelinger langs hele norskekysten sender kasserte notposer og annet avfall til gjenvinning.

— Før de blir sendt videre, blir utstyret vasket og desinfisert. I 2020 ble mer enn 1.700 tonn oppdrettsutstyr sendt fra våre servicestasjoner. Miljøbesparelsene av dette tilsvarer reduserte utslipp på mer enn 5700 tonn CO2-ekvivalenter.

Gulvteppene på Egersund Groups showroom er laget av resirkulert notlin.

"VI JOBBER GRUNDIG OG SYSTEMATISK MED Å SKAPE MILJØBEVISSTE MEDARBEIDERE"
Egersund Net

En ledende og trygg leverandør

Vi leverer not-teknologi, servicetjenester og utstyr til havbruksnæringen. I løpet av de siste årene har Egersund Net hatt stor vekst både i forhold til omsetning og antall lokaliteter. 
Notposene blir produsert i sertifiserte produksjonslokaler i Litauen. I tillegg har Egersund Net 8 servicestasjoner langs norskekysten for å supportere oppdrettere med reparasjoner og vedlikehold av notposene. Servicestasjonene er lokalisert i Egersund, Austevoll, Kristiansund, Rørvik, Brønnøysund, Vevelstad, Andenes og Skjervøy. Egersund Net er sertifisert i henhold til NS 9415:2009, ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.